SẢN PHẨM

cà phê DaSa loại pha máy: 40.000 đồng/túi 500gr

cà phê DaSa loại 1: 80.000 đồng/túi 500gr

Hạt điều rang muối: 120.000 đồng/ hộp 500gr

Hạt hạnh nhân: 125.000 đồng/hộp 500gr

Hạt bí xanh: 85.000 đồng/hộp 500gr

Hạt điều sữa:100.000 đồng/ hộp 500gr

Hạt mắc ca : 110.000 đồng/ túi 500gr

Bột Cacao : 70.000 đồng/ hộp 500gr

Nhàu Mộc: 60.000 đồng/1kg

                   Nhàu xô: 30.000 đồng/1kg